राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा भाद्र ३० बाट सबै आवश्यक कुराहरु पछ्याएर गर्ने निर्णय गरेको छ स्वास्थ्य सावधानीहरुका साथ। त्यहाँ पूर्ण अंक प्रश्न संग होमकेन्द्र हुनेछ।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला