मेमोरी चैम्पियन नेल्सन डेलिसले एक स्पष्टीकरण भिडियो बनाएको छन, विजय शाहीको सम्बन्धमा र उनले घोटाला भएको कुरा गरेको छन। उहाँसँग छ आफ्नो हालसालै जारी गरिएको भिडियोमा केहि प्रमाणहरू पनि साझा गर्नुभयो कागज र उनले लेखेको पाठको बारेमा।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला