ज्ञानज्ञुनकाहरू कुरा

सिस्नुले किन पोल्छ, के तपाईंलाई थाहा छ यस्तो पदार्थ हुन्छ

हमीमध्ये कतीलाई सिस्नुले पोलेको पनि होला । विद्यालयमा सजाय स्वरूप सिस्नो पानिले हान्ने गरेको पनि हामीले थाहा पाउदछौ । कुनै अवस्थामा सिस्नुरो पोलाई अत्यन्त पि डादायक पनि हुन्छ । आखिर किन पल्दछ त सिस्नुले ?

सिस्नुका हाँगा र पातमा स-साना रौं जस्ता काडाहरू हुन्छन् । यी काडाँहरूको टुप्पो तीखो र फेद फक्रेको थैली जस्तो हुन्छ । यस्ता थैलीमा फर्मिक ए सिड भन्ने एक प्रकारको अम्ल हुन्छ । हलुको ढङ्गले मात्र छोयो भने पनि काँडाको टुप्पो हाम्रो छालामा छिर्छ, काँडा भाचिन्छ र हाम्रो छालामा टाँसिएर आउँछ । काँडामा भएको फर्मिक ‘ए ‘सिड’ हाम्रो छालामा पस्दछ र हामीलाई पोलेको अनुभव हुन्छ ।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला