अन्य ज्ञानज्ञुनकाहरू कुरा

महिलाको दाह्री जुँगा किन आउदैन ?कहिलै सोच्नु भको छ,जन्नुहोस यस्तो कुरा

हामीले देखिआएको तथ्य हो, पुरूषहरूको दाह्री जुगाँ आएको हुन्छ यद्यपी महिलाहरूको हुदैन । तर पनि अपवादमा केही केही महिलाहरूको पनि दाह्री जुँगा आएको देखिन्छ । यसरी पुरूषमा दाह्री जुँगा आउने तर महिलामा नआउने कसरी हुन्छ त ?

मानिसको उमेर बढ्दै गएपछी कपाल वृद्धि हुने प्रकृयालाई लैङ्गिक ग्रन्थीले नियन्त्रण गर्न थाल्दछ । यो ग्रन्थीलाई एडरेनल ग्लाण्ड भनिन्छ । एडरेनल ग्लाण्डले केटाहरूमा र केटीहरूमा भिन्नाभिन्नै प्रकारको रस/हार्मोन पैदा गर्दछ । जसलाई क्रमशः पुरष हार्मोन – एन्ड्रोजिन र महिला हार्मोन – ओइस्ट्रोजिन भनिन्छ । एन्ड्रोजिनले दाह्री जुँगा र शरिरमा रौँ को विकास गर्न मद्दत गर्दछ । तर तालुको रौँ वृद्धिमा भने प्रतिकुल असर पार्दछ । ओइस्ट्रोजिनले तालुको कपाल बढाउन मद्दत गर्छ तर दाह्री जुँगा शरीरको रौं भने बढ्न दिदैन । यसैले स्त्री जातिमा दाह्री जुँगा आउदैन तर पुरूषहरूमा आउदछ ।

कमै महिला छन जस्को दाह्री जुँगा भएको हुन्छ।कोहि महिलामा एन्ड्रोजिन हार्मोन पनि हुन्छ, त्यसैले कोसैकोसैको दाह्री जुँगा भएको पाहिन्छ नत्र अरु महिलाकोमा हुदैन।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला