यी यौगिकहरूमा मेथियोनिन र सिस्टिन हुन्छ जुन एमिनो एसिड परिवारको भाग हो। (प्रोटिन यी धेरै एमिनो एसिडहरू मिलेर बनेको छ।) जब एक प्याज काटिन्छ वा पसाइन्छ, प्याजको कोषहरूले यी यौगिकहरूलाई हावामा छोडिदिन्छ।

जब यो हुन्छ, “इन्जाइम” ले एमक्रिन एसिडलाई यौगिकहरूमा परिवर्तन गर्न काम गर्दछ। यस प्रकारको गन्धक एसिडले आँखाको वरिपरिका स्नायुहरूलाई उत्तेजित पार्छ जसले तिनीहरूलाई चम्काउँछ।

हामी कसरी यो प्रतिक्रिया रोक्न सक्छौं? प्याज कोषहरूलाई क्षतिको मात्रा कम गर्न प्याज काट्न धारिलो छुरी प्रयोग गर्नुहोस्। लाच्र्यामेटरको स्क्रिटरिंग दबाउन एक फ्रिजमा प्याजलाई चिसो। अमीनो एसिडहरू भंग गर्न प्याजलाई पानीमा भिजाउनुहोस्। (प्याजलाई आधा वा क्वार्टरमा काट्नु भनेको भिजाउनु अघि अझ प्रभावकारी हुन्छ।) प्याज काट्ने क्रममा स्विमि। गग्गल वा स्की गग्गलहरू लगाउनुहोस्। एन्टिलो सल्फाइड टाढामा हावामा फ्याँक्ने फ्यान प्रयोग गर्नुहोस्।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला