अमेरिका एक मूर्तिकला हो जुन २०१६ मा इटालियन कलाकार मौरीजियो क्याटेलानले बनाएको हो। उपहासात्मक सहभागितामूलक कलाको उदाहरण, यो १८ क्यारेट ठोस सुनले बनेको पूर्ण रूपमा कार्य गर्ने शौचालय हो। यो २०१९ मा ब्लेनहाइम प्यालेसबाट चोरी भएको थियो, जहाँ यसलाई लोनमा सोलोमन आरको ​​स्थायी संग्रहबाट प्रदर्शन गरिएको थियो।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला