धेरै जैविक प्रक्रियाहरू निद्राको क्रममा हुन्छन्: दिमागले नयाँ जानकारी भण्डारण गर्दछ र विषाक्त फोहोरबाट मुक्त हुन्छ। स्नायु कोषहरू संचार र पुनर्गठन, जो स्वस्थ मस्तिष्क समारोह समर्थन गर्दछ। शरीरले कोषहरू मर्मत गर्दछ, उर्जा पुन: भण्डार गर्दछ, र हार्मोनहरू र प्रोटिनहरू जस्तै अणुहरू रिलिज गर्दछ।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला